New zealand English France 
winkelmandje 0.00 € (0 stk.)
Home
onze produkten
gebruikers log in
User Online: 8

verkoopsvoorwaarden

 • Voorwaarden

  Door gebruik te maken van deze website of bij het aangaan van een aankoop, plaatsen van een bestelling, gaat u akkoord met de volgendevoorwaarden. Mochten deze veranderd zijn sinds uw laatste bezoek dan is het uwverantwoordelijk om dit na te gaan bij het gebruik van deze website. 

 • Inhoud

  Alle teksten, tekeningen, foto’s met betrekking tot de hengels op dezewebsite zijn de eigendom van FishBone Custom Rod Shop en het gebruik ervanzonder voorafgaande toestemming zal vervolgd worden.  
          
 • Prijzen
Alle prijzen zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaandeverwittigingen en zijn definitief. Bestellingen worden verwerkt aan de prijsvan de dag waarop deze bestelling en vooraf betaling plaatsvond. 
 • Verzending
Prijzen zijn inclusief btw. Verzending en verzekering niet inbegrepen. Goederen worden verzonden door een door FishBone Custom Rod Shop goedgekeurd bedrijf met bewijs van ontvangst, buiten anders aangevraagd en schriftelijk overeengekomen waarbij FishBone Custom Rod Shop geen verantwoordelijkheid draagt bij verlies. 
 • Schade, tekorten en niet levering
Iedere claim met betrekking tot schade tijdens het transport, geleverde hoeveelheden,niet levering of niet voldoening kan FishBone Custom Rod Shop enkel aanvaarden indien dit schriftelijk (eventueel per mail) geschiedt volgens volgende regels: 
  • Voor schade tijdens het transport – bij aflevering van de goederen aan de transporteur 
  • Voor tekorten in de levering – binnen 3 dagen na ontvangst 
  • Bij niet levering – binnen 10 dagen van de verwachte leveringsdatum
  • Bij niet conforme leveringen of onvoldoening - binnen de 3 dagen van ontvangst van de goederen 

 • Pakketten

  Pakketten moeten geïnspecteerd worden bij aflevering van de goederen in bijzijn van de transporteur indien de verpakking laat vermoeden dat iets gebeurde tijdens het transport. Van zodra afgetekend wordt voor ontvangst,valt de verantwoordelijkheid bij de klant om aan te tonen dat aanwezige schade door derden gebeurde of tijdens transport. 

 • Beschadigde pakketten

  Indien het pakket totaal of deels beschadigd lijkt bij aflevering dan dient deze ter plaatse en in het bijzijn van de transporteur geïnspecteerd te worden. Indien schade vastgesteld wordt dan dient de levering geweigerd te worden en FishBoneCustom Rod Shop onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht worden, dit kan per mail op sales@fishboneshop.be, daarmee de transporteur verantwoordelijkgesteld kan worden. 

 • Bestellingen niet voorradig

  Niet voorradige bestellingen zullen enkel verzonden worden vanaf het moment dat alle goederen tezelfdertijd kunnen verzonden worden. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden, indien dit schriftelijk aangevraagd wordt. Hierbij worden dan wel extra verzendingkosten aangerekend.

 • Verantwoordelijkheid

  FishBone Custom Rod Shop is niet verantwoordelijk voor om het even welk verlies of schade die aangericht kan worden door het gebruik van de geleverde goederen.        

 • Garantie

  FishBone Custom Rod Shop biedt een totale, onvoorwaardelijke garantie op alhaar hengels (één breuk, één keer) gedurende 5 jaar aan de eerste eigenaar.        

 • Overige goederen

  Op alle andere goederen telt de garantie van de fabrikant. 

 • Terugzenden van gekochte goederen

  Fish Bone Custom Rod Shop aanvaardt enkel en alleen geleverde goederen terug voor terugbetaling of krediet indien deze in perfecte staat zijn, vrij van zichtbare of onzichtbare schade en dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de bestellingsdatum. 

 • Speciale bestellingen

  Speciale bestellingen of op maat gemaakte goederen worden onder geen enkele voorwaarde terug genomen. 

 • Terugzenden van pakket

  In geval van terugzending van goederen via de Post of eender andere agent of koerierdienst in dienst van de verzender, dan blijft de verzender verantwoordelijk voor het pakket tot aftekening voor ontvangst. 

 • Betalingen

  Alle aankopen zijn te betalen bij bestelling of indien anders overeengekomen. Dit kan gebeuren via cheque, Paypal of bankoverschrijving. De betaling moet in overeenstemming zijn met de factuur. Alle kosten verbonden aan een betaling (via buitenlands cheque bv.) zijn ten laste van de koper. 

 • Niet gedekte cheques

  Indien een cheque niet ter betaling aanvaardt wordt dan zal een bijkomende kost van 25 € gerekend worden. 

 • Specificaties

  FishBone Custom Rod Shop reserveert zich het recht bepaalde veranderingen,specificaties aan zijn producten door te voeren in overeenstemming met zijn visie of eender andere reden zonder voorafgaande verwittiging. 

 • Behoud van eigendom

  Alle geleverde goederen door FishBone Custom Rod Shop blijven eigendom van FishBone Custom Rod Shop en zal niet overgaan naar de koper tot de volledige betaling ervan gebeurd is. Indien de bestelling van de goederen reeds gebeurd is zonder volledige betaling dan blijven de goederen eigendom van FishBone Custom Rod Shop tot de volledige betaling uitgevoerd werd. Bij niet betaling behoudt FishBone Custom Rod Shop het recht de goederen, met alle mogelijke middelen terug te krijgen en de eventuele kosten terug te vorderen van de klant. 
 • GeschilIen

  In geval van geschil is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd

Fishbone Custom Rod Shop - Rodenburgstraat 36 - 8510 Marke, Belgique
Tél. + 32 (0) 476 50 50 85 - info@fishboneshop.be

Webshop by www.trade-system.at